Odwiedź nas

BIURO SPRZEDAŻY

Łódź (Widzew), ul. B. Bartoka 24 lok. U8
tel: +48 661 280 900

biuro.sprzedazy@budomal.com.pl

Godziny otwarcia:


poniedziałek – piątek - 8.00 – 16:00


NOTA PRAWNA >

DORADCA KLIENTA

Katarzyna Aftyka
+48 661 280 900 
Katarzyna.Aftyka@budomal.com.pl

 

Potrzebujesz informacji?

imienia i nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu przez administratora danych Budomal Estate Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Łodzi, 90-642 Łódź, Aleja Włókniarzy 221/225, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000579560, NIP: 7272797795, REGON: 362681873,, (dalej: administrator) na cele przesyłania informacji o charakterze marketingowym, w tym w szczególności na kontaktowanie się ze mną w celu przedstawienia mi ofert, informacji o produktach, usługach lub innych wydarzeniach związanych z działalnością administratora danych na podany przeze mnie adres e-mail, numer telefonu (w każdej formie - kontakt telefoniczny oraz przesyłanie wiadomości SMS/MMS). Jednocześnie oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą oraz, że zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną zawartą poniżej oraz wiem, że przysługuje mi prawo dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia, przenoszenia, sprzeciwu do organu nadzorczego oraz do cofnięcia niniejszej zgody bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (dalej zwane: RODO) informuję, iż:

  • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Budomal Estate Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Łodzi, 90-642 Łódź, Aleja Włókniarzy 221/225, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000579560, NIP: 7272797795, REGON: 362681873, (dalej zwany: ADO);
  • inspektorem ochrony danych u ADO jest p. Aleksandra Bartosiewicz-Swaczyna, adres e-mail alekdandra.swaczyna@budomal.com.pl;
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przesyłania informacji o charakterze marketingowym, w tym w szczególności na kontaktowanie się z Panem/Panią w celu przedstawienia Panu/Pani ofert, informacji o produktach, usługach lub innych wydarzeniach związanych z działalnością administratora danych;
  • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom;
  • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
  • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie w ww. celu;
  • posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  • ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
  • podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest konieczne do prawidłowego realizowania celu przesyłania informacji o charakterze marketingowym, w tym w szczególności na kontaktowanie się z Panem/Panią w celu przedstawienia ofert, informacji o produktach, usługach lub innych wydarzeniach związanych z działalnością administratora danych Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność przesyłania ww. informacji.